Monday, September 22, 2008

రుణాలు

పావలా వడ్డీకే రుణాలు
పేదవాడి ఆశల తోరణాలు
జబ్బు దాచుకుంటాడు కాని
డబ్బు దాచుకోడు మన పేదోడు
పక్కనుంది గవర్నమెంటు బారు
అందులో మట్కాలు , జల్సాలు
ఇంట్లో ఆడది బేజారు

వస్తున్నాయ్ ఎన్నికల చక్రాలు సారా పొట్లాలతో
పదండి తూలుతూ, పడుతూ లేస్తూ
మీట నొక్కుదాం పోలింగు బూతు లో
గొంతు నొక్కుదాం ఎవరిదో.

Saturday, September 13, 2008

గెలుపు

రంగు రంగుల జెండాలు
తెల్ల కాగితాల అజెండాలు
పేకముక్కల పై జరుగుతోంది
నవనూతన సమాజ నిర్మాణం
గెలుపు ఎవరిదైనా, ఓటమి అందరిది.